Interview s Pavlem Hokynkem, vysílané 9. 1. 2007 v Českém Rozhlasu - stanice Vltava

Článek v časopisu NekulturaInterview with Pavel Hokynek broadcasted 09/01/2007 in Czech Radio - Vltava station (in czech)

Article in czech e-zin Nekultura